17 maja 2022

Leczenie depresji w POZ

Depresja w praktyce lekarza rodzinnego

Jeśli podejrzewasz, że Ty lub ktoś z Twoich bliskich cierpi na depresję, dobrze jest zwrócić się o pomoc do lekarza rodzinnego. Lekarz może zdiagnozować depresję na podstawie badania fizycznego i może zalecić wykonanie badania krwi w celu wykluczenia innych chorób. Jeśli lekarz nie jest w stanie określić podstawowej przyczyny depresji pacjenta, może zalecić poradnictwo psychologiczne. Przykładowo, psychiatra w NYU Langone może zapytać pacjenta o historię depresji w jego rodzinie, o stopień nasilenia objawów oraz o dotychczasowe leczenie depresji.

Lekarze rodzinni są często pierwszą linią obrony w przypadku większości problemów zdrowotnych. Można ich znaleźć w przychodniach i mogą oni przepisywać leki. Lekarze ci mogą również kierować pacjentów do innych specjalistów w celu uzyskania specjalistycznej opieki. Pielęgniarki często pracują razem z lekarzami rodzinnymi w gabinetach rodzinnych. Oprócz lekarzy, pielęgniarki mogą również leczyć depresję. Wybór odpowiedniego lekarza jest ważny dla zdrowia pacjenta. Lekarz rodzinny ze specjalistycznym przeszkoleniem to doskonały wybór w przypadku leczenia depresji.

Korzystając z różnych narzędzi oceny, lekarze rodzinni powinni być w stanie trafnie rozpoznawać objawy depresji u swoich pacjentów. W przypadku pacjentów objętych opieką paliatywną lekarze rodzinni powinni wyjaśnić pacjentom, na czym polega ich zaangażowanie w leczenie depresji. Ważne jest, by zdawać sobie sprawę, że depresja jest stanem trudnym do oceny i może wymagać monitorowania. Jeśli podejrzewasz, że ktoś z Twoich bliskich cierpi na depresję, powinieneś rozważyć skontaktowanie się ze specjalistą w dziedzinie zdrowia psychicznego, aby zapewnić sobie odpowiednią opiekę.

Istnieje kilka strategii, które lekarz rodzinny może zastosować, aby pomóc swoim pacjentom w radzeniu sobie z depresją. W tym badaniu lekarze rodzinni przeanalizowali 1000 gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej, aby ustalić, co najlepiej sprawdza się w leczeniu tych pacjentów. Najlepsze strategie obejmowały zatrudnianie menedżerów opieki pielęgniarskiej i prowadzenie rejestru pacjentów z chorobami przewlekłymi. Prowadzili także edukację pacjentów i przekazywali im informacje zwrotne. Na przykład, niektórzy lekarze są bardziej skłonni przepisywać leki swoim pacjentom cierpiącym na depresję. Ważne jest, aby pamiętać, że leczenie to wysiłek całego zespołu.

W badaniu przeanalizowano również zalecenia dotyczące leczenia i to, jak ściśle lekarze się do nich stosowali. Liczba kwalifikujących się pacjentów przypadających na jednego lekarza wahała się od jednego do 54, przy czym mediana wynosiła siedem. Mimo że większość lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej niechętnie kieruje pacjentów na leczenie do psychiatrów, wielu pacjentów może wstydzić się szukać pomocy u specjalisty w dziedzinie zdrowia psychicznego. Coraz więcej lekarzy domaga się, aby depresję traktować jak chorobę fizyczną. Jednak tradycyjnie była ona oddzielana od chorób fizycznych i nie otaczano jej taką samą opieką.

Chociaż badania są ograniczone, praktyka ta okazała się obiecująca w leczeniu pacjentów cierpiących na depresję. Nowe badanie wykazało, że tylko połowa praktyk stosowała standardowe metody leczenia depresji. W niektórych praktykach stworzono także rejestry pacjentów z depresją. Takie podejście może poprawić jakość opieki. Podczas gdy lekarze muszą zapewnić odpowiednie leczenie depresji, lekarz pacjenta może być zmuszony do bardziej proaktywnego podejścia do przyczyn leżących u jej podłoża. Korzyści płynące z opieki lekarza rodzinnego powinny być jasne dla obu stron.

Pierwszej wizycie u lekarza rodzinnego powinna towarzyszyć otwarta rozmowa na temat objawów i celów leczenia. Należy omówić wpływ depresji na codzienne życie pacjenta oraz sposoby jego poprawy. Ponadto powinieneś być otwarty na wszelkie nowe informacje, jakie zaoferuje ci pracownik służby zdrowia, w tym na temat skutków ubocznych. Oczywiście pamiętaj, że pracownik służby zdrowia nie jest jedyną osobą, która może Ci pomóc, jeśli cierpisz na depresję. Oprócz porady lekarza rodzinnego, poradę może zapewnić doradca lub psychiatra.

Zachowawcze podejście do diagnozowania i leczenia depresji może skutkować nieodpowiednim leczeniem, co może prowadzić do poważniejszych problemów. W niektórych przypadkach lekarz rodzinny może nie rozpoznać objawów depresji. W innych przypadkach pacjent może nawet nie otrzymać odpowiedniego leczenia, a lekarz rodzinny może być najlepszą opcją leczenia. W takim przypadku powinien on zaproponować program opieki wspomagającej, aby zmniejszyć objawy depresji i uniknąć agresywnego leczenia.

Oprócz oceny objawów depresji, lekarz rodzinny może również przeprowadzić badanie fizykalne, aby sprawdzić, czy pacjent jest zdrowy. W niektórych przypadkach lekarze stosują standardowe pytania w celu wykrycia depresji, ale nie mogą jej zdiagnozować bez wysłuchania pacjenta opisującego konkretne objawy. Badanie fizykalne może również ujawnić inne objawy depresji, takie jak zmiany w codziennym nastroju i zachowaniu. Czynniki te mogą pomóc lekarzowi w podjęciu decyzji o przeprowadzeniu pełniejszej diagnostyki depresji.

Promowane wpisy