Program Kongresu

Program Kongresu obejmuje liczne sesje wykładowe i warsztatowe, w których poruszone zostaną tematy dotyczące systemu ochrony zdrowia, problemów klinicznych, a także sprawy związane z organizacją i prowadzeniem praktyki lekarza rodzinnego.

Poza wiedzą teoretyczną uczestnicy będą mieli okazje rozwinąć praktyczne umiejętności jakie zapewni udział w wybranych kursach tematycznych. W programie znajdują się także sesje plakatowe oraz prezentacje ustne podczas których zaprezentowane zostaną dokonania praktyczne i naukowe uczestników Kongresu.

Program Ramowy

CZWARTEK - 6 czerwca 2019 r.
18:00 - 21:00 Uroczysta Sesja Otwarcia Kongresu
PIĄTEK - 7 czerwca 2019 r.
08:00 - 09:30 Rejestracja Uczestników
09:30 - 11:00 Sesje wykładowe
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 13:00 Sesje wykładowe, warsztatowe, kursy tematyczne
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:30 Sesje wykładowe, warsztatowe, kursy tematyczne
15:30 - 16:00 Przerwa kawowa
16:00 - 17:30 Sesje wykładowe, warsztatowe, kursy tematyczne
17:30 - 20:00 Sesja plakatowa, sesje naukowe – prezentacje prac
SOBOTA - 8 czerwca 2019 r.
08:00 - 09:30 Sesje naukowe
09:30 - 11:00 Sesje wykładowe, warsztatowe
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 13:00 Sesje wykładowe, warsztatowe
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:30 Sesje wykładowe, warsztatowe
15:30 - 16:00 Przerwa
16:00 - 17:30 Sesja plenarna
NIEDZIELA - 9 czerwca 2019 r.
10:30 Otwarte posiedzenie Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
PATRONAT MEDIALNY