Program Kongresu

POBIERZ PDF

CZWARTEK, 6 CZERWCA 2019 ROKU

18:00-21:00

WYKŁAD INAUGURACYJNY
|| ŁÓDŹ MIASTEM WIELU KULTUR I MARKA EDELMANA

Joanna Podolska-Płocka
dyrektor Centrum Dialogu im. M. Edelmana w Łodzi

PIĄTEK, 7 CZERWCA 2019 ROKU

08:00-09:30

SESJA NAUKOWA I
|| EPIDEMIOLOGIA


Nawracające niespecyficzne bóle odcinka szyjnego kręgosłupa u personelu medycznego – analiza częstości występowania, czynników predykcyjnych i objawów współistniejących
Citko A., Górski S., Marcinowicz L., Górska A.

Epidemiologia i skutki zdrowotne syndromu FOMO (ang. fear of missing out). Rola lekarzy rodzinnych we wczesnym rozpoznaniu, leczeniu i profilaktyce syndromu FOMO u nastolatków i młodych dorosłych
Citko A., Owsieniuk I.

Analiza częstości występowania i skutków zdrowotnych syndromu FOMO (ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu mięśniowo-szkieletowego) w grupie młodych dorosłych
Citko A., Górska A., Owsieniuk I.

Całościowa ocena geriatryczna jako narzędzie służące określeniu szczególnych potrzeb pacjentów w wieku podeszłym
Krotos A., Średniawa A., Siemaszko E., Tomasik T.

Praktyczne zastosowanie analizy obwiedni danych (DEA) do oceny technicznej efektywności podstawowej opieki zdrowotnej
Godycki-Ćwirko M., Żakowska I., Kosiek K., Kowalczyk A.

WARSZTAT I
|| NADMIAR DIAGNOZ I NADMIAR LECZENIA? JAK MĄDRZE WYBRAĆ?

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Maciek Godycki-Ćwirko, dr n. med. Elżbieta Tomiak, lek. med. Honorata Błaszczyk, dr n. med. Barbara Wrzeciono
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

WARSZTAT II
|| PANIE DOKTORZE, CO MAM ROBIĆ… MOJE DZIECKO TAK SIĘ ZACINA!

Tomasz Galewski
Klinika Leczenia Jąkania

09:30-11:00

SESJA WYKŁADOWA I
|| CHOROBY PŁUC W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO

Rak płuca - wczesne wykrywanie i postępowanie

prof. dr hab. med. Krzysztof Sładek
Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Praktyczne aspekty terapii pacjentów z POCHP
dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski
Klinika Alergologii i Pneumonologii Gdański Uniwersytet Medyczny

Leczenie biologiczne chorych na astmę ciężką
Ewelina Giwojno
Dział Medyczny GSK

SESJA WYKŁADOWA II
|| TRZY ZAGADKI SENIORA W GABINECIE LEKARZA RODZINNEGO OKIEM EKSPERTÓW


Kardiolog
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak
Katedra i Klinika Kardiologii WUM

Diabetolog
dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska
Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Endokrynolog
prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła
Klinika Endokrynologii w Katowicach oraz Katedra Patofizjologii Endokrynologii w Zabrzu

11:30-13:00

SESJA WYKŁADOWA III
|| RÓŻNORODNE PROBLEMY W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO 1

Mielofibroza – rzadki nowotwór krwi. Od powiększenia śledziony do prawidłowej diagnozy

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej Collegium Universum, Lublin

Kleszczowe Zapalenie Mózgu – niedoceniane zagrożenie któremu można skutecznie zapobiec
dr n. med. Paweł Grzesiowski
Szkoła Zdrowia Publicznego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Borelioza i choroby przenoszone przez kleszcze.
dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla
Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii, Instytut Medycyny Wsi, Lublin

SESJA WYKŁADOWA IV
|| CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB SERCOWO-NACZYNIOWYCH

Zapalenie przyzębia a choroby cywilizacyjne

dr hab. n. med. Natalia Lewkowicz
Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w najnowszych badaniach GBD, NCD-RisC, MMM17 oraz LIPIDOGRAM2015
dr hab. n. med. prof. nadzw. UO Jacek Jóźwiak
Instytut Medycyny, Uniwersytet Opolski

Rodzinna hipercholesterolemia - rozpoznawanie i rejestr
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

SESJA WYKŁADOWA V
|| PSYCHIATRIA


Współczesna psychodermatologia i model biopsychospołeczny w praktyce lekarza POZ
mgr Bartłomiej Tarkowski
Zakład Psychodermatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Pacjent z zaburzeniami poznawczymi w praktyce lekarza rodzinnego
dr n. med. Radosław Magierski
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wybrane sytuacje kliniczne w leczeniu pobudzenia u pacjenta z otępieniem - rekomendacje dla lekarzy POZ
dr n. med. Tomasz Szafrański
Klinika Psychiatrii, Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie

KURS TEMATYCZNY I
|| BADANIE OTOSKOPOWE W WARUNKACH PRAKTYKI LEKARZA RODZINNEGO

dr n. med. Witold Drzastwa
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

WARSZTAT III
|| BŁĘDY W SPIROMETRII I AEROZOLOTERAPII

lek. med. Kinga Kuczyńska
Poradnia Pulmunologiczna, NZOZ "MED MED", Łódź

14:00-15:30

SESJA WYKŁADOWA VI
|| INNOWACYJNE LECZENIE HIPOLIPEMIZUJĄCE REFUNDOWANE W POLSCE – SZANSA DLA PACJENTÓW Z HIPERCHOLESTEROLEMIĄ RODZINNĄ


Hipercholesterolemia rodzinna, problem częstszy niż myślisz
dr hab. n. med. prof. nadzw. Marlena Broncel
Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Alirokumab (PCSK9i), przełomowa terapia, która może zmienić praktykę kliniczną
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Dla kogo dostępna jest refundacja PCSK9i w Polsce? Porozmawiajmy o przypadkach
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
I Katedra i Klinika Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dyskusja: Hipercholesterolemia rodzinna w praktyce lekarza rodzinnego


SESJA WYKŁADOWA VII
|| ISTOTNE ZAGADNIENIA PRAWNE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO

„Usługa niezamówiona”, postępowanie w przypadku kontaktu z policją, strażą miejską, prokuraturą

dr hab. n. med. prof. SAN Justyna Zajdel-Całkowska
Zakład Prawa Medycznego UM w Łodzi

Orzecznictwo w sporcie
dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego

Lekarz rodzinny gwarantem bezpieczeństwa pacjenta
dr n. o zdr. Marcin Mikos
Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego

SESJA WYKŁADOWA VIII
|| PROFILAKTYKA

Nie zawsze boso przez świat – bezpieczna podróż okiem lekarza rodzinnego

dr n. med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska
Klinika Nefrologii, Nadciśnienia tętniczego i Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, NZOZ Poradnia Lekarzy Rodzinnych Vitaplus w Łodzi

Zalecenia aktywności fizycznej dla zdrowia- korzyści, monitorowanie i ograniczenia
prof. dr hab. n. med. Anna Jegier
Zakład Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Suplementy diety a leki - podobieństwa, różnice i realne możliwości zastosowań terapeutycznych
prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas
Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Warzywa, owoce i soki w profilaktyce chorób nowotworowych („5 porcji warzyw, owoców lub soku”)
dr hab. inż. Dariusz Włodarek
Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WARSZTAT III
|| PROFILAKTYKA PRZECIWNOWOTWOROWA

dr n. med. Elżbieta Tomiak, lek. med. Magdalena Betiuk-Kwiatkowska, dr hab. n.med.prof. nadzw. UM Maciek Godycki-Ćwirko
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

KURS TEMATYCZNY II
|| CHIRURGIA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO - PODSTAWY ZAOPATRYWANIA RAN

dr n. med. Witold Drzastwa
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

16:00-17:30

SESJA WYKŁADOWA IX
|| OTYŁOŚĆ I ZABURZENIA GLIKEMII

Chirurgiczne leczenie otyłości – wskazania, metody operacji, zasady kwalifikacji

dr hab. n. med. Piotr Major
II Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich

Pacjent bariatryczny w gabinecie lekarza rodzinnego - na co zwrócić uwagę, niedobory, suplementy, różnice diagnostyczne, najczęściej występujące niedogodności
dr hab. n. med. Piotr Major
II Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich

Nowe leki przeciwcukrzycowe, najnowsze zalecenia dotyczące leczenia cukrzycy typu 2
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Cypryk
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Praktyczne zastosowanie substancji słodzących w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych

dr n. med. Anna Jeznach-Steinhagen
Zakład Dietetyki Klinicznej WUM

SESJA WYKŁADOWA X
|| OPIEKA NAD DZIECKIEM

Zaburzenia wzrastania u dzieci

dr hab. n. med. Maciej Hilczer
Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi, Klinika Endokrynologii I Chorób Metabolicznych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Nowe technologie w diabetologii - jak zmieniają leczenie cukrzycy u dzieci i nie tylko...
dr hab. n. med Beata Mianowska
Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ABC postępowania w przypadku podejrzenia uzależnień od substancji psychoaktywnych u dzieci
mgr Robert Mazurkiewicz
Ośrodek Terapii Uzależnień "TO TU" Karnice

Gruźlica wciąż aktualna – kogo, kiedy i jak badamy po kontakcie z chorym
dr n. med. Magdalena Kowalewska-Pietrzak
Oddział Chorób Układu Oddechowego dla Dzieci, Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

WARSZTAT IV
|| E-RECEPTA TO DOPIERO POCZĄTEK. JAKIE USŁUGI E-ZDROWIA ZOSTANĄ WKRÓTCE UDOSTĘPNIONE LEKARZOM RODZINNYM?

Janusz Cieszyński
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Justyna Pancerow
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas
Zakład Medycyny Rodzinnej UM w Łodzi

KURS TEMATYCZNY III
|| CHIRURGIA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO - PODSTAWY ZAOPATRYWANIA RAN

dr n. med. Witold Drzastwa
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

WARSZTAT V
|| MŁODZI LEKARZE RODZINNI W EUROPIE - VASCO DA GAMA MOVEMENT-JAKIE MAMY MOŻLIWOŚCI

dr n. med. Katarzyna Nessler, lek. med. Joanna Alksnin, lek. med. Marta Raciborska, lek. med. Dominik Lewandowski
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Grupa Młodych Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Vasco da Gama Movement (VdGM).

17:30-19:00

SESJA PLAKATOWA
Osteoartropatia przerostowa rzadkim zespołem chorobowym u dzieci i dorosłych – opis przypadków klinicznych

Górska A., Citko A.

Nierówności w utraconych latach życia z powodu nowotworów kolorektalnych w populacji polskiej w 2011 roku
Paciej-Gołębiowska P., Pikala M., Maniecka-Bryła I.

Profil użycia i wykupywania leków przeciwhistaminowych – wnioski z pilotażu e-recepty w Polsce
Kardas G., Cieszyński J., Pancerow J., Panek M., Kuna P., Kardas P.

Europejski ruch młodych lekarzy rodzinnych w Europie
Nessler K., Raciborska M., Alksnin J., Lewandowski D.

Problemy chorób glutenozależnych oraz łuszczycy i łysienia plackowatego w gabinecie lekarza rodzinnego
Żak Ż., Wilk K., Jóźwiak J.

Czy pacjent z łysieniem plackowatym może szukać pomocy w gabinecie lekarza rodzinnego?
Żak Ż., Wilk K., Jóźwiak J.

SOBOTA, 8 CZERWCA 2019 ROKU


08:00-09:30

SESJA NAUKOWA II
|| PROBLEMY KLINICZNE

Postępowanie w zespole algodystroficznym w praktyce lekarza rodzinnego
Kuliński W.

Dlaczego należy leczyć jąkanie
Galewski T.

Uwarunkowania zaostrzeń POChP u pacjentów w podeszłym wieku w lokalnej społeczności: protokół retrospektywnego badania kohortowego dużych zbiorów danych (Big Data)
Godycki-Ćwirko M., Kosiek K., Kowalczyk A., Żakowska I.

Wpływ hipuranu metenaminy na zmniejszenie przepisywania antybiotyków z powodu zakażeń układu moczowego u starszych kobiet: protokół randomizowanego badania klinicznego ImpresU pakiet roboczy 3
Godycki-Ćwirko M., Kosiek K., Andrzejewska E., Kowalczyk A.

Trądzik różowaty – rhinophyma – nowe możliwości leczenia
Bojko P., Kiszkielis A.

SESJA NAUKOWA III
|| JAKOŚĆ OPIEKI

Czynniki wpływające na przepisywanie antybiotyków w leczeniu zakażeń układu moczowego u osób w podeszłym wieku: protokół badania jakościowego z zastosowaniem wywiadów ImpresU pakiet roboczy 1
Godycki-Ćwirko M., Kosiek K., Andrzejewska E., Kowalczyk A.

Nowe wyzwania w pracy lekarza rodzinnego związane ze zmianami modelu rodziny
Putz J., Pruszyński J.

Ocena przestrzegania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej rekomendacji dotyczących leczenia pozaszpitalnych zakażeń układu oddechowego.
Łuszkiewicz D., Dachtera-Frąckiewicz M., Klucz K., Wietlicka-Piszcz M. Buczkowski K.

Czy grupy dyspanseryjne to pusty slogan?
Paciepnik I., Kacorzyk R.

Poprawa racjonalnego przepisywania antybiotyków w zakażeniach układu moczowego u osób starszych: protokół wieloaspektowego klastrowego badania interwencyjnego ImpresU pakiet roboczy 2
Godycki-Ćwirko M., Kosiek K., Andrzejewska E., Żakowska I., Kowalczyk A.

09:30-11:00

SESJA WYKŁADOWA XI
|| FARMAKOTERAPIA

Antybiotykoterapia i antybiotykooporność w praktyce lekarza rodzinnego

prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków

Interakcje w praktyce Lekarza Rodzinnego w erze e-Zdrowia
lek. med. Piotr Kowalczyk
Partner MedBase Oy, Turku Finlandia

Diagnostyka oraz farmakologiczne i niefarmakologiczne leczenie zespołu bólowego kręgosłupa w praktyce lekarza POZ
dr n. med. Kamil Koszela
Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Samodzielny Szpital Wojewódzki, Oddział Urazowo-Ortopedyczny w Piotrkowie Trybunalskim

SESJA WYKŁADOWA XII
|| CZĘSTE PROBLEMY KARDIOLOGICZNE

Niewydolność serca

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
Zakład Kardiologii Nieinwazyjnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nowoczesne leczenie migotania przedsionków, z uwzględnieniem leków przeciwkrzepliwych
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński
Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Nowe wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego
prof. dr hab. med. Jerzy Wranicz
Klinika Elektrokardiologii, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SESJA WYKŁADOWA XIII
|| POSTĘPOWANIE W CHOROBACH UKŁADU POKARMOWEGO

Rekomendowane postępowanie w NAFLD

prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach
Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

GERD – omówiony na przypadkach
dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Anita Gąsiorowska
Klinika Gastroenterologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Codzienne problemy pacjentów z encefalopatią wątrobową
dr n. med. Monika Pazgan-Simon
I Oddz. Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Co o WZW C lekarz medycyny rodzinnej wiedzieć powinien?
dr n. med. Ewa Koślińska-Berkan
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi, Oddział Chorób Zakaźnych Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dorosłych, FWSSz im dr Wł. Biegańskiego

WARSZTAT VI
|| MEDYCYNA RODZINNA. SCENARIUSZ I REŻYSERIA MŁODZI LEKARZE RODZINNI.

lek. med. Dominik Lewandowski, lek. med. Michalina Bou-Matar, lek. med. Kamil Nyga
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

WARSZTAT VII
|| SPIROMETRIA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO – WYKŁAD I ĆWICZENIA PRAKTYCZNE . WCZESNE ROZPOZNANIE CHOROBY OBTURACYJNEJ PŁUC

dr n. med. Janusz Maciejewski
NZOZ Medicar Sierpc

11:30-13:00

SESJA WYKŁADOWA XVI
|| CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO

Nietrzymanie moczu u kobiet i mężczyzn - znaczenie psychospołeczne, medyczne i ekonomiczne. Współpraca lekarza rodzinnego z urologiem

dr n. med. Michał Markowski
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii, Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, II Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zakażenia dolnego odcinka układu moczowego
dr hab. n.med.prof. nadzw. UM Marek Lipiński
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii, Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, II Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

PSA – swoisty antygen sterczowy - jego rola w rozpoznawaniu chorób gruczołu krokowego i obserwowaniu postępów leczenia
dr n. med. Jacek Wilkosz
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii, Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, II Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Łagodny rozrost gruczołu krokowego w praktyce lekarza rodzinnego
dr n. med. Adam Madej
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii, Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, II Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kamica moczowa w praktyce lekarza rodzinnego
prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii, Oddział Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej, II Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

SESJA WYKŁADOWA XVII
|| CHOROBY NACZYŃ - POSTĘPOWANIE W POZ

Zatorowość płucna w praktyce lekarza rodzinnego – rozpoznawanie i postępowanie

prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski
Klinika Angiologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Częste choroby żył i tętnic kończyn dolnych w praktyce lekarza rodzinnego
dr hab. n med. Anna Posadzy-Małaczyńska
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Zastosowanie opatrunków specjalistycznych w gabinecie lekarza POZ
dr n. med. Michał Nessler
Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

WARSZTAT VIII
|| DRESS CODE LEKARZA RODZINNEGO

dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak, Krystyna Chudziak, Elżbieta Pawlak-Ganczarska
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

WARSZTAT IX
|| LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH

Małgorzata Budynek
ConvaTec Polska

14:00-15:30

SESJA WYKŁADOWA XVIII
|| RÓŻNORODNE PROBLEMY W PRAKTYCE LEKARZA 2

Fakty i mity w chorobach tarczycy

dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Rola kawy w aktualnych zaleceniach żywieniowych
prof. dr hab. n med. Artur Mamcarz
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II WL WUMWARSZTAT X
|| NIETOLERANCJA STATYN I NOWE MOŻLIWOŚCI TERAPII HIPERCHOLESTEROLEMII

prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. prof. nadzw. UO Jacek Jóźwiak
Instytut Medycyny, Uniwersytet Opolski

dr n. med. Joanna Lewek
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

WARSZTAT XI
|| SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA - WIRTUALNY KIEROWNIK SPECJALIZACJI?

lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

dr n. med. Elżbieta Tomiak
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

WARSZTAT VII
|| WYKORZYSTANIE APLIKACJI MOBILNYCH W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO

lek. med. Kamil Nyga
IPL Kamil Nyga

16:00-17:30

SESJA PLENARNA
|| STAN ZDROWIA POLAKÓW

dr n. med. Zbigniew J. Król
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

|| PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM PRZEDSTWICIELI MINISTERSTWA ZDROWIA, NFZ, ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW, GRUPY MŁODYCH LEKARZY RODZINNYCH ORAZ KOLEGIUM LEKARZY RODZINNYCH W POLSCE

|| PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE XIX KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJ


PATRONAT MEDIALNY