Abstrakty

SESJE NAUKOWE I SESJA PLAKATOWA - WYTYCZNE

Sesja plakatowa:

 • Prosimy o przygotowanie plakatów o rozmiarach 70 x 100 cm
 • Plakaty można będzie umieszczać na ściankach przed salą bordową w piątek 7 czerwca od godziny 8.30
 • Prezentacja plakatów odbędzie się w piątek w godzinach 17.30 -19.00. Prosimy o przygotowanie 5 minutowej prezentacji na temat przedstawiony na plakacie.
 • Plakaty należy usunąć najpóźniej w sobotę 8 czerwca do godziny 17.00. Pozostawione plakaty zostaną usunięte i zniszczone.
 • Na miejscu będą dostępne materiały potrzebne do umieszczenia plakatu na ściance (taśma, nożyczki)

Sesje naukowe - wystąpienia ustne

 • Prosimy o przygotowanie 15 minutowego wystąpienia - prezentacje należy przygotować w programie Power Point i dostarczyć na stanowisko obsługi wykładowców 30 minut przed rozpoczęciem sesji lub w dniu poprzedzającym sesję w której prezentacja ma miejsce.
 • Czas i miejsce wystąpienia można sprawdzić na stronie kongresu w zakładce Program naukowy.

Wzorem lat poprzednich, podczas XIX Kongresu Medycyny Rodzinnej, istnieje możliwość zaprezentowania wyników swoich badań oryginalnych lub prac kazuistycznych, w formie doniesień ustnych i plakatowych. Podczas prezentacji można przedstawić także zagadnienia związane z funkcjonowaniem oddziałów terenowych Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, grup tutorskich, programów poprawy jakości czy podejmowanych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i/lub organizacyjnym.Uwaga! Za prezentacje ustne i plakatowe można uzyskać dodatkowe 10 punktów edukacyjnych.


  W celu wysłania abstraktu prosimy o zalogowanie się do swojego konta.

Zaloguj się

 • WARUNKI NASYŁANIA ABSTRAKTÓW
  1. Autorzy zobowiązani są do dnia 29 marca 2019 roku dokonać zgłoszenia Abstraktu poprzez przesłanie go za pomocą formularza rejestracyjnego on-line,

  2. Abstrakty powinny dotyczyć takiej tematyki, jak: badania naukowe, programy poprawy jakości, a także doniesienia na temat realizowanych projektów i podejmowanych przedsięwzięć o charakterze naukowym, edukacyjnym i organizacyjnym.

  3. Autorzy mogą zgłaszać do udziału w Konkursie dwa rodzaje prac:
   a. ustne
   b. plakatowe

  4. Objętość Abstraktu nie może wynosić więcej, niż 200 słów. Podczas dokonywania zgłoszenia formularz automatycznie przelicza słowa – większa liczba słów nie będzie rejestrowana.

  5. Aby zgłosić abstrakt należy dokonać rejestracji swojego uczestnictwa w kongresie i najpóźniej do dnia 10.05.2019 roku należy dokonać opłaty rejestracyjnej.

  6. Pola wymagane do wypełnienia: dane osobowe Autora (imię i nazwisko, NPWZ – numer prawa wykonywania zawodu, specjalizacja, stopień naukowy, dane do kontaktu: telefon, e-mail, adres pocztowy), imiona i nazwiska wszystkich współautorów oraz osoby prezentującej (w przypadku prezentacji ustnej), instytucja/instytucje (afiliacja), wprowadzenie, materiał i metoda, wyniki, wnioski.

  7. Po upływie terminu zgłaszania Abstraktów Komitet Programowy dokona wyboru prac, które zostaną zakwalifikowane do zaprezentowania podczas kongresu, o czym zgłaszający Autorzy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mailem) do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

  8. Wraz z potwierdzeniem Autorom zostaną przesłane wszystkie szczegóły dotyczące prezentacji.

  9. Informacje o zakwalifikowanych Abstraktach, zostaną podane do publicznej wiadomości po 15 maja 2019 roku na stronie internetowej kongresu (www.kongres2019.pl), w drukowanym programie kongresu, a także udostępnione w Aplikacji obsługującej uczestników kongresu. Dane odrzuconych Abstraktów nie podlegają publikacji.

  10. Prezentacje

   Prezentacje ustne odbędą się podczas dwóch dni trwania kongresu tj. 7 i 8 czerwca 2019 roku w trakcie sesji naukowych. Prezentacje plakatowe odbędą się w dniu 7 czerwca 2019 roku.

   Autorzy najlepszych prezentacji ustnych i plakatowych zostaną nagrodzeni tytułem Medycznych Filipików i Rembrandtów 2019.

   Kontakt w sprawie abstraktów

   W przypadku pytań dotyczących abstraktów prosimy o kontakt za pomocą poczty e-mail: abstrakty@kongres2019.pl

   Regulamin

   Regulamin Konkursu Medyczne Filipiki i Rembrandty